White paper

White paper ‘Anders denken door anders te kijken’

Kinderen zijn de toekomst. Daarom is het van belang dat wij het onderwijs en de zorg bieden die zij nodig hebben en die aansluit bij de toekomst waar zij voor staan. In het onderwijs zou voortdurend de vraag centraal moeten staan hoe wij kinderen het beste kunnen helpen bij hun groei en ontwikkeling.

Binnen het onderwijs dringt steeds meer het besef door dat het Passend onderwijs in zijn huidige vorm kinderen onvoldoende biedt. Bovendien vraagt een samenleving die continu en snel verandert en in ontwikkeling is, om kinderen die daar op voorbereid zijn. Wij moeten er dus voor zorgen dat kinderen weerbaar worden en flexibel.

Download Whitepaper