SchoolWeb

De school is een ontwikkelplek voor iedereen. Positief Onderwijs Nederland biedt speciaal voor schoolteams het SchoolWeb aan. Hiermee kan je zelf op een rij zetten hoe het met het welbevinden staat binnen je school. 

Het SchoolWeb helpt je te zien waar je als schoolteam sterk in bent en waar je aan kan werken. Het gaat uit van de 8 thema’s: visie en betekenisvol bezig zijn, teamcultuur, leervoorwaarden, betrokkenheid, communicatie en organisatie, samenwerken met ouders en externen, fysieke omgeving en signaleren en zicht op ontwikkeling. Ga je als school aan de slag met Positief Onderwijs, dan is het SchoolWeb een onderdeel van de kennismaking en voorbereiding, voordat je een training uit ons trainingsaanbod volgt.

Disclaimer
Positief Onderwijs Nederland heeft het SchoolWeb ontwikkeld samen met een groep experts en ervaren gebruikers. Het SchoolWeb is geen ‘gevalideerd meetinstrument’. Dit betekent dat er nog verder wetenschappelijk onderzoek nodig is om de methode op juistheid te beoordelen. Daarom gaat het wetenschappelijk onderzoek door. Het copyright © is van Positief Onderwijs Nederland.