De kunst van het kindgesprek

De kunst van het kindgesprek

Of de Communicatie die eigen is aan Positief Onderwijs!

Ieder kind is uniek en wil gehoord worden. Hoe kun je het welbevinden van een kind inschatten en hoe doe je dat op een respectvol en gelijkwaardige manier?

Ieder kind is uniek en wil (en heeft het recht om) gehoord worden. In deze training leer je hoe je het welbevinden inschat. En dat niet alleen, maar ook hoe je dat op een gelijkwaardige manier kan doen.

Tijdsduur: 2 dagdelen

Positief Onderwijs biedt nieuwe mogelijkheden binnen gestelde kaders en regelgeving

Inhoud

  • Aansluiten op belevingswereld
  • Aansluiten op gevoelsniveau
  • Communiceren met het kinderbrein
  • Oefenen met verschillende communicatietechnieken
  • Motivational interviewen
  • Zelfreflectie
  • Verschil direct/indirect sturen van gedrag
  • Hoe kunnen inzichten “als vanzelf” ontstaan bij het kind

Voor wie
Schoolteams

Door wie
Ontwikkeling en uitvoering door een team van Intern begeleiders, orthopedagogen, paramedici, directeuren po, docenten hogeschool, leerkrachten en directie SWV.

Kosten
€ 650,- per dagdeel
€ 650,- voorbereiding training

Inclusief BTW