Ontwikkeling in beweging: Neuromotorische kindontwikkeling

Ontwikkeling in beweging: Neuromotorische kindontwikkeling

Inzicht in de kindontwikkelingop alle niveaus!

In deze trainingen gaan we dieper in op de totaalontwikkeling van kinderen door inzicht te geven in het belang van rust en rijping in de ontwikkeling van een kind. Door kennis op te doen over de ontwikkelfasen van kinderen, leer je aansluiten op de talenten en potentie van het kind, zodat natuurlijke ontwikkeling vanuit intrinsieke motivatie optimaal gestimuleerd wordt.

Je leert meer over sociaal emotionele, sensorische, motorische en taal cognitieve ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd. Met deze kennis wordt het makkelijker om achter het gedrag te kijken en zo het gedrag van kinderen te plaatsen in hun ontwikkeling en aan te bieden waar ze aan toe zijn.

Tijdsduur: 3 dagdelen plus intervisie

Positief Onderwijs biedt nieuwe mogelijkheden binnen gestelde kaders en regelgeving

Inhoud

  • Kennis over totaalontwikkeling en de plek van de sensomotoriek hierin.
  • Signaleren van onvoldoende rijping en voorwaarden schoolse vaardigheden.
  • Belang van Rust (neurologisch) en passende aanpak vanuit prikkelverwerking.
  • Hoe werkt Rust en Rijpen bij mij?
  • Intervisie en implementeren.

Opbrengst na deze dag

  • Meer kennis en inzicht op de ontwikkeling van het kind en wat er nodig is om de totaalontwikkeling te stimuleren op structurele wijze.
  • Werkboek met achtergronden en tools om meteen de volgende dag toe te passen in de klas.
  • Zelfreflectie: hoe werkt het bij mij en wat betekent dat voor verschillende kinderen?
  • Groter welbevinden in school van zowel kinderen als leerkrachten als conciërge en directeur.

Voor wie
Schoolteams

Kosten
€ 650,- per dagdeel
€ 650,- voorbereiding training

Inclusief BTW