Floreren in het onderwijs

Floreren in het onderwijs

Positief Onderwijs en de kunst van het floreren!

Vanuit de positieve psychologie is veel onderzoek gedaan naar het belang van welbevinden om tot ontwikkeling te komen. Vanuit welbevinden ervaren we meer zelfvertrouwen en komen we gemakkelijker tot zelfregie wat weer meer welbevinden geeft. Niet alleen de leerlingen ontwikkelen zich op school; de mate waarin de leerlingen zich kunnen ontwikkelen wordt door een groot gedeelte gefaciliteerd door de leerkracht! Dus het welbevinden van de leerkracht is een belangrijke schakel in het onderwijs. In deze serie workshops ga je aan slag met het maken van een scan van het eigen welbevinden en de mogelijkheden om optimaal te floreren.

In 3 keer 3 uur leer je te floreren!

Tijdsduur: 3 dagdelen plus intervisie

Positief Onderwijs biedt nieuwe mogelijkheden binnen gestelde kaders en regelgeving

Inhoud

  • Neurologische rust.
  • Talenten kennen en weten in te zetten.
  • Drijfveren om kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen.
  • Hoe ingrediënten voor een positieve mindset (verwondering, creativiteit en inspiratie) een (vaste) plek kunnen krijgen in de klas.

Voor wie
Schoolteams/individueel

Kosten
€ 650,- per dagdeel
€ 650,- voorbereiding training