De Balans is weg

Door Koos Stienstra

Iedere week begeleiden we bijna 1800 kinderen op het gebied van gedrag en motoriek. Dat zijn er veel te veel. Dat aantal is de afgelopen jaren geëxplodeerd.

En daar begon ik met Petra van Haren, voorzitter van de AVS over van gedachten te wisselen. “Kan het echt niet anders? Zijn we gek geworden?” Onze conclusie is dat we met zijn allen zo gericht zijn op het bieden van oplossingen dat we voorbij de oorzaken, de eenvoudige weeffouten kijken.

Er is geen balans meer tussen het voorkomen en het oplossen van de zorgproblematiek. We zijn ons met zijn allen zo aan het focussen op het bedenken van oplossingen voor de zorgkinderen dat we vergeten om aandacht te besteden aan het voorkomen van de zorgproblematiek.

Als je dan vanuit onze (paramedische zorg)praktijk) kijkt… Er zijn veel kinderen die de aansluiting net missen, gedemotiveerd raken en dan in een grote variatie duiken van allerlei gedragsproblemen. Vanaf ongeveer de leeftijd van 8 jaar zien we een enorme toename aan sociaal emotionele hulpvragen. En dat leidt tot thuiszitters, een leger aan zorgverleners, gedoe in de klassen etcetera.

We zien ook dat de school een papier- en overlegfabriek is geworden. Overleggen, praten, plannen, projecten, pilots…

De pijn van nu is volgens ons samen te vatten in een explosie aan gedragsproblematiek, een explosie aan thuiszitters, een explosie aan gedemotiveerden, een explosie aan papierwerk, een explosie aan overleg. En een explosie aan initiatieven om dit weer te regelen en te coördineren.

Terwijl het echt zo eenvoudig anders kan. Toch? Niet nog meer pleisters er over heen plakken. We kunnen met elkaar zorgen voor een school (vrijwel) zonder frustratie voor leerlingen en leerkrachten en ouders. Zonder papierwerk. Zonder eindeloze overleggen. Zonder tegen de stroom inroeien.

“Het gaat er om dat je echt aansluit bij de ontwikkeling van een kind”.

Soms schaam ik me er voor als ik dit op een groot congres uitleg. Dan denk ik ‘dit is te simpel’, dit weet iedereen toch allang…? En in mijn verhaal neem ik de grote beweging mee die op gang is in de gezondheidszorg, namelijk de  ‘Positieve Gezondheid’.

De weeffout is dat het aansluiten bij de ontwikkeling van een kind bij de invoering van het basisonderwijs uit de opleidingen is gesloopt. Staat gewoon zwart op wit en alleen de KLOS-ers weten nog waar dit over gaat. Over hoe de sensomotorische ontwikkeling zorgt voor de  neurologische ontwikkeling. En… als er iets cruciaal is geworden in de afgelopen jaren: het beweeggedrag van kinderen is de afgelopen jaren spectaculair veranderd en de (neuro) rijping is daarmee in heel korte tijd met gemiddeld tot 1,5 jaren vertraagd.

Dus hoe doe je dat dan? Aansluiten op de vertraagde rijping? Als je kinderen overvraagt komen ze slecht in hun vel te zitten. Zitten ze slecht in hun vel dan ontstaan de uitwassen waar we nu mee te maken hebben. In ieder geval is het zaak dat deze kennis weer terug komt in het basisonderwijs.

Alleen als je goed in je vel zit kun je ontwikkelen (positieve psychologie). Pas dat toe in een systeem zonder papierfabriek. En breng daarmee leerkrachten bij hun passie en ontwikkelbehoefte.

L’uomo che muove una montagna inizia spostando piccole pietre.

Oftewel als je een berg wil verzetten, begin dan met één kleine steen. Positief onderwijs. Je kan het stapsgewijs met elkaar bedenken en invoeren. Het is een enorme kostenbesparing. Het bespaart enorm veel frustratie. Er is veel te leren van best practises.

En waarom we dit oppakken? Omdat we ons dagelijks werk geconfronteerd worden met de weeffouten. Omdat je dan je mond niet kan houden. En omdat Positief Onderwijs Nederland geen ‘isme’ is maar een denkrichting en daarmee een beweging creëert. Met theoretische wetenschappelijke onderbouwing. En gratis online tools zoals het KOBWeb. Tools voor alle kinderen en scholen in Nederland waarmee kinderen en leerkrachten zelf kunnen laten zien hoe het is gesteld met hun leven en welbevinden.

Ieder team en iedere school kan – ongeacht de denominatie, visie, cultuur of demografische achtergrond – de basisinspiraties uit Positief Onderwijs toepassen.

De komende maanden delen we in deze blogs een aantal extracts uit, die uit het inspiratieboek Positief Onderwijs Nederland komen.

Kijk op de website, lees de white paper, bel ons en deel mee!

Koos Stienstra

Directeur Intraverte

www.positiefonderwijsnederland.nl

Positief Onderwijs Nederland is een initiatief van de AVS en Intraverte.