#4 Communicatie met de omgeving

‘It takes a whole village to raise a child’

Omdat Positief Onderwijs groter is dan alleen maar iets wat je in de school doet, ga je merken dat communicatie een essentieel onderdeel is van een succesvolle Positief Onderwijs implementatie. Niet alleen binnen de school ga je op zoek naar het spreken van dezelfde taal. Ook ga je op zoek naar het spreken van dezelfde taal met leerlingen, ouders en de omgeving. Kortom met álle betrokkenen rondom de school is effectief communiceren van belang. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat het onderdeel communicatie een belangrijke plek krijgt binnen het inrichten van Positief Onderwijs binnen jouw school.

Als je je bedenkt hoe moeilijk het al is om dezelfde taal te spreken binnen de school terwijl je ogenschijnlijk hetzelfde doel nastreeft, wijst de praktijk uit dat veel scholen worstelen met het effectief meenemen van ouders en externe betrokkenen. We kunnen de communicatielijnen indelen in onderstaande gebieden:

 1. Interne organisatie
 2. Afstemming met ouders
 3. Afstemming en samenwerking met zorg- en onderwijspartners

Als je als school en leerkracht richting gaat geven aan Positief Onderwijs komen deze zaken uitvoerig aan bod. Hieronder geven we alvast een klein inkijkje met tips voor een open en soepele communicatie: 

Interne organisatie

 • Werk vanuit gezamenlijk gestelde doelen en acties.
 • Ga na of dezelfde taal bedoeld wordt (wat betekent xx voor jou? Hoe ziet dit er precies uit?).
 • Plan tijd in om met elkaar het gesprek aan te gaan.
 • Zet in op de algemene leerkrachtvaardigheden en specifiek de communicatie, want competente medewerkers werken en communiceren vanuit kracht.
 • Spreek over professionele kwetsbaarheid en erkende ongelijkheid.

Ouders

 • Creëer vanaf het begin een relatie en niet pas als er een probleem is.
 • Spreek vanuit heldere verwachtingen (en ook grenzen).
 • Betrek ouders bij het onderwijs.
 • Streef naar gelijkwaardigheid vanuit ieders eigen perspectief.
 • Werk vanuit een heldere visie op ouderbetrokkenheid en neem ouders hierin mee.
 • Eigenlijk is de relatie met ouders ‘de weg’!

Zorg- en onderwijspartners

 • Neem zorg- en onderwijspartners mee in de visie van de school, want hóe lastig is het als je elkaar vanuit de basis al niet begrijpt?!
 • Maak duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en regie.
 • Communiceer actie- en oplossingsgericht. ‘Herhaling’ van de casus kan je beter vermijden.

Het is belangrijk dat jij je als persoon competent en prettig voelt bij de dingen die gebeuren om van daaruit je vrij en gemakkelijk te voelen ten aanzien van communicatie. Begrippen die daartoe bijdragen zijn respect, toerusting en erkenning van elkaars expertise.

Welbevinden en betrokkenheid – in de basis voor kinderen het belangrijkste – geldt natuurlijk ook voor jou en alle andere betrokkenen in jouw organisatie.

Volgende week: #5 Met elkaar in gesprek