#2 Jij als professional en de omslag. Vaarwel oude beelden?

Anders kijken, anders denken, anders durven doen – Positief Onderwijs Nederland

Als het gaat om het succesvol implementeren van Positief Onderwijs binnen je school gaat het vooral om het loslaten van een aantal hardnekkige mentale modellen of beperkingen van het systeem. Deze mentale modellen moeten in ieder geval ter discussie worden gesteld. Het gaat dan om zaken als:

 • Het jaarklassensysteem (25 kinderen van hetzelfde bouwjaar met 1 leerkracht in 1 groep)
 • 2x per jaar LVS-toetsen afnemen die niets anders doen dan te bevestigen wat je al weet…
 • Het onderwijs blijven inrichten naar ‘het gemiddelde kind’.
 • Producerende kinderen (in plaats van lerende kinderen) als norm zien.
 • Louter didactiek centraal stellen in plaats van met elkaar na te denken over de vraag: “Hoe wil ik dat onze leerlingen de school verlaten?”
 • De focus blijven leggen op cognitie in plaats van op vaardigheden.

Tijdens het implementatietraject van Positief Onderwijs Nederland leer je het onderwijs op een geheel andere manier te benaderen. De benadering verschuift namelijk van didactische interventies naar het signaleren en stimuleren van de voorwaardelijke kant van leren. Hierbij is de focus op karaktervorming van belang. Om de behoeftes van ieder kind in kaart te brengen leer je gebruik te maken van het KOBWeb (zie hieronder). De focus verschuift naar:

 • Welbevinden en betrokkenheid
 • Rust en neuromotorische rijping
 • Mindset en motivatie
 • Karaktervorming
 • Signaleren van de voorwaardelijke kant van leren.

KOBWeb

Speciaal voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar heeft Positief Onderwijs Nederland het KOBWeb ontwikkeld. Hiermee kunnen zij zelf op een rij zetten en laten zien hoe het is gesteld met hun leven en welbevinden. Kinderen onder de 8 jaar vullen deze in samen met hun begeleider. Het KOBWeb kun je bijvoorbeeld gebruiken als voorbereiding op een gesprek over het welbevinden van een kind op school. De tool kan ook ingezet worden om een beeld te krijgen van de groei, ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en jongeren in brede zin.

Vraag hier een handleiding aan of start direct met het KOBWeb.

Met de resultaten van het KOBWeb kan je het gesprek aangaan met een kind en/of ouders/verzorgers waar de unieke ontwikkeling van het kind ligt, hoe het staat met het welbevinden en waar je samen met het kind aan kan werken de komende tijd.

Zoals je – tot slot –  in dit inkijkje van dit hoofdstuk hebt kunnen lezen is er sprake van een fundamentele verschuiving van je kijk op onderwijs en hoe je de dingen van daaruit deed. Van belang is dat Positief Onderwijs het onderwijs voor jou als professional een stuk positiever maakt!

Volgende week: #3 Van produceren naar leren