#1 Waarom Positief Onderwijs voor elke school is weggelegd.

Nijs Lagerweij: Onderwijsverandering is niets meer dan het laten groeien van mensen en daarmee de organisatie. Een zogeheten groeiproces.”

Kinderen zijn de toekomst. Daarom is het van belang dat wij het onderwijs en de zorg bieden die zij nodig hebben en die aansluit bij de toekomst waar zij voor staan. Onderwijs dat kinderen voorbereidt op een toekomst waarin permanent leren plus weerbaar en wendbaar zijn, centraal staan. Hoe kunnen wij kinderen bieden wat zij nodig hebben om te groeien en te ontwikkelen? En ze dat laten doen waar ze aan toe zijn?

Positief Onderwijs richt zich echter niet alleen op kinderen maar ook op jou als persoon, de organisatie waarbinnen jij werkt, op ouders en de omgeving. We gaan actief aan de slag om welbevinden weer centraal te laten staan. Maar hoé doen we dit? En wat is daar dan voorwaardelijk voor nodig?

Iedere school is uniek! De Positief Onderwijs route dus ook.
Als je met Positief Onderwijs wil starten, maken we graag uitgebreid kennis met elkaar om samen te kijken hoe Positief Onderwijs al aansluit bij de huidige visie en werkwijze van de school. Vervolgens zoomen we in op de voorwaardelijke cultuur op jouw school. Je kan hierbij denken aan:

 • Is er sprake van een cultuur van samen leren en veranderen?
 • Is er sprake van lef om de dingen anders te durven doen?
 • Werken teamleden vanuit zingeving en passie?
 • Krijg jij als persoon voldoende professionele ruimte om jouw eigenheid in je werk kwijt te kunnen?
 • De mate waarin ouders (en omgeving) een plek krijgen binnen de school.

Allemaal zaken die binnen Positief Onderwijs voorwaardelijk zijn. Dit wordt in kaart gebracht door middel van het SchoolWeb. Alle onderwerpen die we behandelen zijn wetenschappelijk onderbouwd.

We geloven dat Positief Onderwijs voor elke school is weggelegd. Om Positief Onderwijs echt een kans te geven is  vooral de voorwaardelijke cultuur binnen jouw school een belangrijk factor. Als je jezelf of (een deel van) de organisatie herkent in de volgende typeringen heb je nog wat stappen te zetten om aan te haken. Gelukkig kun je altijd terugvallen op de quote in de inleiding en alsnog aan de slag gaan.

 

 • Als je leeft vanuit een fixed mindset (het lukt toch niet, hebben we al geprobeerd…)
 • Als je niet kritisch durft te kijken naar jezelf
 • Als je jezelf te serieus neemt
 • Als reflecteren niet in de cultuur van de school zit
 • Als er sprake is van eilandjes
 • Als de schoolleider onzichtbaar is
 • Als ouders alleen maar tot last worden ervaren
 • Als je niet durft los te laten
 • Als werken vanuit een heldere koers of visie niet prettig voelt
 • Als je niet anders kan kijken naar kinderen
 • Als je ook nog 1000 andere dingen wilt en moeite hebt met focussen

De rol van de schoolleider bij Positief Onderwijs is cruciaal. Veranderingen komen eerder gebrekkig tot stand dan dat ze een succes zijn. Dit komt omdat er zoveel verschillende factoren zijn die een moeilijk te voorspellen invloed uitoefenen op het veranderingsproces (Nijs en Lagerweij). Dat willen we met Positief Onderwijs natuurlijk niet. De schoolleider is cruciaal als het gaat om succesvol veranderen. Daarom besteden we tijdens het traject veel aandacht aan de rol van de schoolleider. Hierin kan je een positief kritische, prikkelende en spiegelende rol verwachten van degene die dit proces in jouw school gaat begeleiden.  En tja, eigenlijk vragen we datzelfde terug…. want ook wij zien ieder traject als een kans om te leren.

De grootste verandering breng je echter zelf in beweging door anders te kijken, anders te denken en anders te doen!

Volgende week: #2 Jij als professional en de omslag. Vaarwel oude beelden!