Aan de slag 2: positief onderwijs in de klas. van lekker in je vel, naar lekker aan de slag

De verdieping en het eigen maken van Positief Onderwijs

Na de praktische vertaling van Positief Onderwijs gaan we meer de diepte in wat betreft de neuromotorische kindontwikkeling en kindgesprekken om het onuitgesprokene op tafel te krijgen. Je gaat aan de slag om Positief Onderwijs zo eigen te maken, zodat jij als leerkracht een eigen persoonlijke route hebt voor Positief Onderwijs.  Als jij lekker in je vel zit, kan je lekker aan de slag.  Hoe volg je je eigen ontwikkeling hierin? Intervisie is onderdeel van deze training, waarbij je verschillende casussen/ervaringen in kunt brengen.

Tijdsduur: 4 dagdelen

Deel 1

  • Persoonlijke route Positief Onderwijs
  • Bespreken uitkomsten KOBWEB en verdiepen
  • Motivatie/leervoorwaarden check
  • De Kunst van het Kindgesprek (workshop)
  • Ontwikkeling in Beweging, neuromotorische kindontwikkeling (workshop)

Deel 2

  • Praktisch vormgeven van Positief Onderwijs in de klas
  • Persoonlijke doelen en plan van aanpak opstellen
  • Eerste intervisie bijeenkomst om eigen POP te bespreken en eerste casus te bespreken

Schoolteams

€ 650,- per dagdeel
€ 650,- voorbereiding training

Exclusief BTW