Startpakket Positief Onderwijs

Training 1: Introductie & start: Positief Onderwijs dat past bij mij

Een verkenning van Positief Onderwijs
Tijdens deze en startdag neemt Positief Onderwijs Nederland je mee op reis richting Positief Onderwijs: onderwijs in lijn met de ontwikkelingen in deze samenleving. Door anders te kijken, denken en durven doen. 

Kinderen zijn de toekomst. Daarom is het van belang dat wij het onderwijs en de zorg bieden die zij nodig hebben en die aansluit bij de toekomst waar zij voor staan. Hoe kunnen wij kinderen het beste helpen bij de groei en ontwikkeling die zij nodig hebben en ze dat laten doen waar ze aan toe zijn?

Positief Onderwijs maakt onderwijs passend en veel leuker! Door je minset en lessen ander te organiseren, creëer je ruimte voor positief onderwijs. We starten door in te zoomen op jou. Wie ben jij als leerkracht? Wat zou jij willen ontwikkelen en wat zou jij los kunnen laten om met meer plezier les te kunnen geven vanuit Positief Onderwijs? Persoonlijke kracht begint met ontwikkelen!

 

Tijdsduur: 1 dag (exclusief kennismaking en voorbereiding)

 

Training 2: Positief Onderwijs is anders kijken, denken en durven doen!

Vanuit de visie en focus die tijdens de Introductie en Start is bepaald, komt naar voren welke dingen je als schoolteam niet meer/minder en juist meer wil gaan doen. We nemen samen de denkmodellen onder de loep. Van focus op didactische interventies naar focus op karaktervorming.

Vragen en invalshoeken die aan bod komen zijn: Organiseren we effectief en bewust vanuit focus en visie? Doen we de juiste dingen? Durven we los te laten om ruimte te creëren om de dingen echt anders te doen? Het gaat om procesgericht handelen om kinderen in hun kracht te zetten.

Daarnaast gaan we de diepte in wat betreft de neuromotorische kindontwikkeling en kindgesprekken om het onuitgesprokene op tafel te krijgen.

Tijdsduur: 1 dag

Training 3: Positief Onderwijs in de klas. Van lekker in je vel, naar lekker aan de slag! 

Bij ‘Aan de slag 2’ ga je aan de slag om Positief Onderwijs zo eigen te maken, zodat jij als leerkracht een eigen persoonlijke route hebt voor Positief Onderwijs. Je stelt je eigen persoonlijke doelen en stelt een plan van aanpak op. Als jij lekker in je vel zit, kan je lekker aan de slag.  Hoe volg je je eigen ontwikkeling hierin? Intervisie is onderdeel van deze training, waarbij je verschillende casussen/ervaringen in kunt brengen.

Tijdsduur: 1 dag

 Positief Onderwijs biedt nieuwe mogelijkheden binnen gestelde kaders en regelgeving

Training 1:

 • Waarom Positief Onderwijs? Jij maakt het verschil (Rita Pierson).
 • Persoonlijk missiestatement.
 • Uitgangspunten Positief Onderwijs: De 8 van Positief Onderwijs.
 • Visie van de school en wat verbindt ons?
 • Uitgangspunten Positief Onderwijs verbinden aan visie aan de hand van uitkomsten kennismaking/SchoolWeb.
 • Hoe verbind ik mezelf aan dit geheel?
 • Wat doen we meer/minder op Positief Onderwijs thema’s? Van fout op didactische interventies naar focus op karaktervorming en anders kijken, denken en doen.
 • Positief Onderwijs route bespreken en vaststellen (of eventueel aanpassen).


Training 2:
Ochtend (9.00-12.00 uur)

 • Starten met positief onderwijs route zoals afgestemd tijdens introductie & startdag.
 • De 8 van Positief Onderwijs; de KOBWeb factoren bij langs.
  Lekker in mijn vel
  – Welbevinden signaleren & anticiperen op individueel niveau.
  – De kunst van het kindgesprek waarin het onuitgesprokene op tafel komt.
  – Herkennen van momenten voor kindgesprekken.
  Mijn gedachten en gevoelens
  – Welbevinden stimuleren in de klas.
  – Wat geeft positieve emoties, wat is jouw cirkel van invloed?
  – Doelgericht werken aan groeimindset.

Middag (13:00 – 17:00)

 • Zelfredzaamheid
  – Eigen ruimte (autonomie).
  – Neurologische rust.
 • Mijn Lichaam 
  – Neuromotorische Rijping en bewegen.
 • Signaleren met behulp van KOBWeb
 • De komende tijd aan de slag met …


Training 3:
Ochtend (9.00-12.00 uur)

 • Terugblik en evalueren eerste stappen Positief Onderwijs route
 • Uitkomsten KOBWeb
  Betrokkenheid als verbindende factor
 • Betrokkenheid vergroten in de klas.
 • Het ‘ik’ verbinden aan de context.
  Nu en Later
 • Motivatie (competentie, relatie, autonomie)
 • Betekenisvol bezig zijn, doelgericht.
  – Meedoen
 • Sociale ontwikkeling
 • Groepsdynamica

Middag (13:00 – 17:00)

 • Mijn schoolwerk
  – 
  Competentie
  – Taalvaardigheden
  – Leervermogen
  – Executieve functies
  – Referentie niveaus
 • Praktisch vormgeven van Positief Onderwijs in de klas. Persoonlijke doelen en plan van aanpak opstellen.
 • Eerste intervisiebijeenkomst om eigen POP te bespreken en eerste casus bespreken.
 • Verdere invulling Positief Onderwijs route naar aanleiding van overlap in persoonlijke doelen.
 • Keuze en omvangrijkheid verdiepingsmodules vaststellen.

Schoolteams

€ 650,- per dagdeel
€ 650,- voorbereiding training

Exclusief BTW