traject Positief Onderwijs

Trainingsdag 1: Introductie & start: Positief Onderwijs, dat past bij mij!

Een verkenning van Positief Onderwijs
Tijdens deze startdag neemt Positief Onderwijs Nederland je mee op reis richting Positief Onderwijs: onderwijs in lijn met de ontwikkelingen in deze samenleving. Door positief te kijken, denken en durven doen. 

Kinderen zijn de toekomst. Daarom is het van belang dat wij het onderwijs en de zorg bieden die zij nodig hebben en die aansluit bij de toekomst waar zij voor staan. Hoe kunnen wij kinderen het beste helpen bij de groei en ontwikkeling die zij nodig hebben en ze dat laten doen waar ze aan toe zijn?

Positief Onderwijs maakt onderwijs passend en veel leuker! Door je mindset en lessen ander te organiseren, creëer je ruimte voor positief onderwijs. We starten door in te zoomen op jou. Wie ben jij als leerkracht? Wat zou jij willen ontwikkelen en wat zou jij los kunnen laten om met meer plezier les te kunnen geven vanuit Positief Onderwijs? Persoonlijke kracht begint met ontwikkelen!

Lees meer over de inhoud van deze trainingsdag bij ‘inhoud trainingsdagen’.

Tijdsduur: 1 dag (exclusief kennismaking en voorbereiding: 2 uur)

 

Trainingsdag 2: Naar weerbaar en wendbaar door positief kijken, denken en durven doen!

Vanuit de visie en focus die tijdens de Introductie en Start is bepaald, komt naar voren welke dingen je als schoolteam niet meer/minder en juist meer wil gaan doen. We nemen samen de denkmodellen onder de loep. Van focus op didactische interventies naar focus op karaktervorming.

Vragen en invalshoeken die aan bod komen zijn: Organiseren we effectief en bewust vanuit focus en visie? Doen we de juiste dingen? Durven we los te laten om ruimte te creëren om de dingen echt anders te doen? Het gaat om procesgericht handelen om kinderen in hun kracht te zetten.

Daarnaast gaan we de diepte in wat betreft de neuromotorische kindontwikkeling en kindgesprekken om het onuitgesprokene op tafel te krijgen.

Lees meer over de inhoud van deze trainingsdag bij ‘inhoud trainingsdagen’.

Tijdsduur: 1 dag

Trainingsdag 3: Positief Onderwijs in de klas. Van lekker in je vel, naar lekker aan de slag! 

In deze trainingsdag staat de praktische toepassing van Positief Onderwijs centraal! Je gaat aan de slag om Positief Onderwijs zo eigen te maken, zodat jij als leerkracht een eigen persoonlijke route hebt voor Positief Onderwijs. Je stelt je eigen persoonlijke doelen en stelt een plan van aanpak op. Als jij lekker in je vel zit, kan je lekker aan de slag.  Hoe volg je je eigen ontwikkeling hierin? Intervisie is onderdeel van deze training, waarbij je verschillende casussen/ervaringen in kunt brengen.

Lees meer over de inhoud van deze trainingsdag bij ‘inhoud trainingsdagen’.

Tijdsduur: 1 dag

 

Trainingsdag 1: Introductie & start: Positief Onderwijs, dat past bij mij!

 

·       Waarom Positief Onderwijs?

·       Persoonlijk missiestatement. Jij maakt het verschil

·       Uitgangspunten Positief Onderwijs: De 8 van Positief Onderwijs

·       Visie van de school en wat verbindt ons?

·       Uitgangspunten Positief Onderwijs verbinden aan visie aan de hand van uitkomsten kennismaking en het SchoolWeb.

·       Hoe verbind ik mijzelf aan dit geheel?

·       Wat doen we meer en minder op Positief Onderwijs thema’s? Van focus op didactische interventies naar focus op karaktervorming en anders kijken, denken en doen

·       Positief Onderwijs route bespreken en vaststellen (of eventueel aanpassen)


Tussen dag 1 en dag 2 vindt een begeleid intervisiemoment plaats.

 

Trainingsdag 2: Naar weerbaar en wendbaar door positief kijken, positief denken en positief durven doen·       Starten met Positief Onderwijs route zoals afgestemd tijdens introductie & startdag

·       De 8 van Positief Onderwijs; de KOBWeb factoren bij langs

 

Lekker in mijn vel

ü  Welbevinden signaleren & anticiperen op individueel niveau

ü  De kunst van het kindgesprek waarin het onuitgesprokene op tafel komt

ü  Herkennen van momenten voor kindgesprekken

 

Mijn gedachten en gevoelens

ü  Welbevinden stimuleren in de klas

ü  Wat geeft positieve emoties, wat is jouw cirkel van invloed?

ü  Doelgericht werken aan groeimindset

 

Zelfredzaamheid

ü  Eigen ruimte (autonomie)

ü  Neurologische rust.

 

Mijn Lichaam

ü  Neuromotorische Rijping en bewegen

 

·       Signaleren met behulp van KOBWeb

·       Gezamenlijke keuze voor focus komende tijdTussen dag 2 en dag 3 vindt (optioneel begeleid) een intervisiemoment plaats.

Trainingsdag 3: Positief Onderwijs in de klas. Van lekker in je vel, naar lekker aan de slag!

Dag 3 is een dag die in het teken staat van de praktische vertaling! We gaan lekker aan de slag, ervaren en doen!

·       Terugblik en evalueren eerste stappen Positief Onderwijs route

·       Uitkomsten KOBWeb

 

Betrokkenheid: de verbindende factor

ü  Betrokkenheid vergroten in de klas

ü  Het ‘ik’ verbinden aan de context

 

Nu en Later

ü  Motivatie

ü  Betekenisvol bezig zijn

 

Meedoen

ü  Sociale ontwikkeling; samen werken en samen leren

ü  Groepsdynamica

 

Mijn schoolwerk

ü  Schoolvaardigheden

ü  Executieve functies

ü  Cognitieve vaardigheden

 

·       Praktisch vormgeven van Positief Onderwijs in de klas. Persoonlijke doelen en plan van aanpak opstellen.

·       Verdere gezamenlijke invulling Positief Onderwijs route school

·       Keuze en omvangrijkheid van eventuele verdiepingsmodules vaststellen.

 

Na dag 3 vindt (optioneel begeleid) een intervisiemoment plaats.

Schoolteams

Het gehele traject (3 daagse) kost 5995 euro inclusief alle materialen. Omdat wij een CRKBO geaccrediteerd instituut zijn, kan het basistraject vrij van BTW worden aangeboden.


Exclusief intervisies