Over ons

In 2018 namen Petra van Haren (AVS) en Koos Stienstra (Intraverte), samen het initiatief tot het ontwikkelen van het concept ‘Positief Onderwijs’ in Nederland. Zij zagen dat dat er in het huidige onderwijs steeds meer kinderen in de knel kwamen. Met Positief Onderwijs bieden wij onderwijs dat in lijn ligt met de snel veranderende samenleving en waarin permanent leren en tegelijk weerbaar en wendbaar zijn centraal staan. Door anders naar kinderen te kijken, te denken en te durven doen bereid je met Positief Onderwijs kinderen gedegen voor op de toekomst.

Vanuit de positieve psychologie en positieve gezondheid zijn de 6 dimensies van het welzijn (Machteld Huber) vertaald naar het onderwijs. Het denkmodel van Positief Onderwijs bestaat uit 8 factoren welke samen het welbevinden van kinderen beïnvloeden (KOBWEB) en 8 factoren welke samen het welzijn en slagen van een schoolteam beïnvloeden (Schoolweb).

Het doel van Positief Onderwijs is scholen de kennis en tools meegeven om vanuit deze 8 factoren waar te nemen, te denken en te durven doen, zodat kinderen weerbaar en wendbaar worden en schoolteams een omgeving kunnen creëren waarbinnen dit zo optimaal mogelijk plaats kan vinden. Positief Onderwijs Nederland biedt hiermee een totaalpakket voor het zicht hebben op welbevinden en het stimuleren van de totaalontwikkeling van kinderen. Het basistraject van Positief Onderwijs biedt een praktische vertaling van alle factoren gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en begeleidt jullie om hier je eigen kleur aan te geven.