Over positief onderwijs nederland

In 2018 namen wij, Petra van Haren (AVS) en Koos Stienstra (Intraverte), samen het initiatief tot het ontwikkelen van het concept ‘Positief Onderwijs’ in Nederland. Wij zagen dat dat er in het huidige onderwijs steeds meer kinderen in de knel kwamen. Met Positief Onderwijs bieden wij onderwijs dat in lijn ligt met de snel veranderende samenleving en waarin permanent leren en tegelijk weerbaar en wendbaar zijn centraal staan. Door anders naar kinderen te kijken, te denken en te durven doen bereid je met Positief Onderwijs kinderen gedegen voor op de toekomst.

G.P.M. (Petra) van Haren, MBA-ME

Voorzitter Algemene vereniging schoolleiders (avs)

De AVS is een vak- en beroepsorganisatie van en voor leidinggevenden in het funderend onderwijs. Petra heeft een brede ervaring in de sector onderwijs als leraar, schoolleider en bestuurder. Ook heeft zij in het bedrijfsleven gewerkt. Leiderschap heeft haar passie omdat ontwikkelen van kinderen, ontwikkeling van scholen, kwaliteit van onderwijs en inbedden van maatschappelijke ontwikkelingen valt en staat met de kwaliteit van het leiderschap. 

Het is haar stellige overtuiging dat investeren in kinderen en hun ontwikkeling en dit op alle manieren centraal stellen de basis is waarop onze samenleving haar toekomst bouwt.

 

Drs. J. G. (Koos) Stienstra

Medeoprichter & directeur Intraverte

Koos zijn missie is om te doen wat écht nodig is. Werk dat ertoe doet: zinvol voor organisaties, betekenisvol voor individuen. Intraverte is een landelijke zorgpraktijk waar kinderen en hun ouders terecht kunnen met sensomotorische en sociaal emotionele hulpvragen. Intraverte biedt laagdrempelige zorg en werk nauw samen met leerkrachten en ib-ers op ruim 100 basisscholen. Kennis delen staat hoog in ons vaandel.

Koos heeft vanuit zijn studieachtergrond – economie, taal en religie – ontwikkelprogramma’s opgezet voor vele organisaties. Door banken, spoorwegen, belastingdienst, landbouworganisaties en onderwijsorganisaties werd en wordt hij voortdurend geconsulteerd om de verbinding te leggen tussen economische noodzaak en individuele betekenis.