Kidstool (KOBWeb)

Speciaal voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar heeft Positief Onderwijs Nederland het Kobweb ontwikkeld. Hiermee kunnen zij zelf op een rij zetten en laten zien hoe het is gesteld met hun leven en welbevinden. Kinderen tot en met 6 jaar vullen het KOBWeb samen met een begeleider in.

Het KOBweb kun je bijvoorbeeld gebruiken als voorbereiding op een gesprek met een leerkracht. De tool kan ook ingezet worden om een beeld te krijgen van de groei, ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en jongeren in brede zin.