Kidstool (KOB)web

Speciaal voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 12 jaar heeft Positief Onderwijs Nederland het KOBWeb ontwikkeld. Hiermee kunnen zij zelf op een rij zetten en laten zien hoe het is gesteld met hun leven en welbevinden. Kinderen tot en met 6 jaar vullen het KOBWeb samen met een begeleider in.

Het KOBWeb kun je bijvoorbeeld gebruiken als voorbereiding op een gesprek met een leerkracht. De tool kan ook ingezet worden om een beeld te krijgen van de groei, ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en jongeren in brede zin. 

Voor jongeren in de leeftijdscategorie van 12-18 jaar is het Jongerenweb ontwikkeld.

Disclaimer
Positief Onderwijs Nederland heeft het KOBWeb ontwikkeld samen met een groep experts en ervaren gebruikers. Heb KOBWeb is geen ‘gevalideerd meetinstrument’. Dit betekent dat er nog verder wetenschappelijk onderzoek nodig is om de methode op juistheid te beoordelen. Daarom gaat het wetenschappelijk onderzoek door. Het copyright © is van Positief Onderwijs Nederland.