Kidstool

Kidstool

Als leerkracht heb je natuurlijk je leerlingen telkens in beeld. Maar soms, en in deze tijd helaas steeds vaker, is het lastig te achterhalen waarom een kind niet goed in zijn of haar vel zit. Het is voor een kind namelijk moeilijk om dit bespreekbaar te maken. Daarom is het goed om over de gemoedstoestand van je leerlingen te blijven praten. Maar hoe voer je een gesprek op vanzelfsprekende en gestructureerde wijze hierover? Dat kan met de Kidstool!

Welbevinden door de Kidstool

Kinderen hebben niet altijd ‘zin’ om over zichzelf te praten, maar geven tegelijkertijd signalen af die de behoefte aan oprechte interesse laten zien. Speciaal voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar heeft Positief Onderwijs Nederland de Kidstool ontwikkeld. Hiermee kunnen zij zelf in amper tien minuten in beeld brengen hoe het is gesteld met hun leven en welbevinden. Kinderen tussen de 4 en 6 jaar kunnen de Kidstool samen met een begeleider invullen.

Vanuit de positieve psychologie is er onderzoek gedaan naar de factoren van welbevinden. Welbevinden is de basis om te leren en floreren en bestaat uit een aantal dimensies. Deze dimensies vormen de basis van de Kidstool. Voor leerlingen op de basisschool zijn dat zeven thema’s: mijn lichaam, mijn gevoelens en gedachten, nu en later, thuis, meedoen, zelfredzaamheid en mijn schoolwerk.

De Kunst van het Kindgesprek
De Kidstool wordt ingezet om het welbevinden van de kinderen in beeld te krijgen. De Kidstool kan gebruikt worden als voorbereiding op een individueel gesprek tussen kind en leerkracht. De tool kan ook ingezet worden om een beeld te krijgen van de groei, ontwikkeling en het welzijn van kinderen in brede zin. Voor de Kidstool is een aansluitende training ontwikkeld: ‘De Kunst van het Kindgesprek’.

Voor jongeren in de leeftijdscategorie van 12-18 jaar is het EigenWeb ontwikkeld.

‘Er wordt echt gekeken vanuit het kind, maar ook vanuit de leerkracht. Hierdoor wordt er samen gewerkt aan groei en ontwikkeling van het kind.

– Ireneschool in Ermelo

De Kunst van het Kindgesprek
De Kidstool wordt ingezet om het welbevinden van de kinderen in beeld te krijgen. De Kidstool kan gebruikt worden als voorbereiding op een individueel gesprek tussen kind en leerkracht. De tool kan ook ingezet worden om een beeld te krijgen van de groei, ontwikkeling en het welzijn van kinderen in brede zin. Voor de Kidstool is een aansluitende training ontwikkeld: ‘De Kunst van het Kindgesprek’.

Voor jongeren in de leeftijdscategorie van 12-18 jaar is het EigenWeb ontwikkeld.

Start KidstoolHandleiding

Kidstool

Gratis

 • Online tool met 28 stellingen
 • Inzicht welbevinden leerlingen in beeld
 • Vroegtijdig signaleren welbevinden
 • AVG proof
Start Kidstool

Kidstool Plus

€3,75 per leerling per jaar

 • Online tool met 28 stellingen
 • Inzicht welbevinden leerlingen in beeld
 • Vroegtijdig signaleren welbevinden
 • AVG proof
 • Het welbevinden van leerlingen volgen tijdens schoolcarrière
 • Resultaten vergelijken, opslaan, bewaren en bijhouden op groeps- en individueel niveau
 • Gemiddelden bekijken (per leeftijd, geslacht, klas, etc.)
 • Resultaten exporteren naar printbaar document en/of email
 • Groepsoverzichten voor IB’ers en leerkrachten
 • Trendanalyses
 • Leerlingen kunnen zelf aangeven een mentorgesprek te willen
 • Ondersteuning door helpdesk
Start Kidstool Plus

Disclaimer
Positief Onderwijs Nederland heeft de Kidstool ontwikkeld samen met een groep experts en ervaren gebruikers. De Kidstool is een gesprekstool die haar waarde op grote schaal heeft bewezen. Verder onderzoek wordt ingezet om de methode verder te monitoren en te onderbouwen. Daarom gaat het wetenschappelijk onderzoek door. Het copyright © is van Positief Onderwijs Nederland.