Kidstool

Kidstool

Kinderen hebben niet altijd ‘zin’ om over zichzelf te praten, maar geven tegelijkertijd signalen af die de behoefte aan oprechte interesse laten zien. Speciaal voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar heeft Positief Onderwijs Nederland de Kidstool ontwikkeld. Hiermee kunnen zij zelf in amper tien minuten in beeld brengen hoe het is gesteld met hun leven en welbevinden. Kinderen tussen de 4 en 7 jaar kunnen de Kidstool samen met een begeleider invullen.

Vanuit de positieve psychologie is er onderzoek gedaan naar de factoren van welbevinden. Welbevinden is de basis om te leren en floreren en bestaat uit een aantal dimensies. Deze dimensies vormen de basis van de Kidstool. Voor leerlingen op de basisschool zijn dat zeven thema’s: mijn lichaam, mijn gevoelens en gedachten, nu en later, thuis, meedoen, zelfredzaamheid en mijn schoolwerk.

De Kunst van het Kindgesprek
De Kidstool wordt ingezet om het welbevinden van de kinderen in beeld te krijgen. De Kidstool kan gebruikt worden als voorbereiding op een individueel gesprek tussen kind en leerkracht. De tool kan ook ingezet worden om een beeld te krijgen van de groei, ontwikkeling en het welzijn van kinderen in brede zin. Voor de Kidstool is een aansluitende training ontwikkeld: ‘De Kunst van het Kindgesprek’.

Voor jongeren in de leeftijdscategorie van 12-18 jaar is het EigenWeb ontwikkeld.

Start KidstoolHandleiding

Disclaimer
Positief Onderwijs Nederland heeft de Kidstool ontwikkeld samen met een groep experts en ervaren gebruikers. De Kidstool is geen ‘gevalideerd meetinstrument’. Dit betekent dat er nog verder wetenschappelijk onderzoek nodig is om de methode op juistheid te beoordelen. Daarom gaat het wetenschappelijk onderzoek door. Het copyright © is van Positief Onderwijs Nederland.