Positief Onderwijs is de mindset waarbij je, door anders te kijken en te denken en daarmee ook anders te gaan doen. Je organiseert ruimte om kinderen te laten leren en ontwikkelen vanuit welbevinden! Vanuit persoonlijk meesterschap bouwen we aan een positieve en gezamenlijke mindset van het team zodat de school een ontwikkelplek voor alle betrokkenen wordt.

Wil je betekenisvol zijn bij de ontwikkeling van de leerlingen en studenten? Je realiseert je dat onderwijs niet alleen over basisvakken, het leren kennen van de wereld en communiceren gaat, maar ook over het optrekken met anderen, sociaal gedrag, identiteit én jezelf leren kennen ten opzichte van de ander. En uiteindelijk begint dit allemaal bij de eigen senso-motorische ontwikkeling. Echt waar? Ja, daar wordt het startsein gegeven voor de totaal ontwikkeling.

Lees meer over de achtergrond
Kidstool - welbevinden

Kidstool en EigenWeb

Speciaal voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar heeft Positief Onderwijs Nederland de Kidstool ontwikkeld. Hiermee kunnen zij zelf in amper tien minuten in beeld brengen hoe het is gesteld met hun leven en welbevinden. Kinderen tussen de 4 en 7 jaar kunnen de Kidstool samen met een begeleider invullen.

De Kidstool wordt ingezet om het welbevinden van de kinderen in beeld te krijgen. De Kidstool kan gebruikt worden als voorbereiding op een individueel gesprek tussen kind en leerkracht. De tool kan ook ingezet worden om een beeld te krijgen van de groei, ontwikkeling en het welzijn van kinderen in brede zin.

Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar is het EigenWeb ontwikkeld.

Start Kidstool Start EigenWeb

Praktische leergang

De leergangen van Positief Onderwijs Nederland sluiten aan bij de situatie van scholen. Nuchter en praktisch vertalen we de ontwikkelingen in de samenleving. Dit doen we o.a. met de 8 van positief onderwijs, de dimensies van de Kidstool, de theorie van de positieve psychologie en Positief Onderwijs naar de huidige situatie én de mogelijkheden en de eisen die er ook gewoon bestaan.

Iedere keer opnieuw gaan we van theorie naar verkenning. En van verkenning naar een praktische vertaling voor in de klas, in het team en in de school. Daarom delen we naast kennis en theorie ook best practices, vele oefeningen en inspiratie.

Welbevinden is geen ingekaderd doel of vrijbrief voor ongeremde vrijheid, maar een weloverwogen en onderbouwd begrip.

Bekijk het aanbod

‘Anders denken door anders te kijken’

Download white paper

Contact gegevens

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:30 uur