Positief Onderwijs is anders kijken, denken en durven doen!

Hoe kunnen we kinderen het beste helpen bij de groei en ontwikkeling die zij nodig hebben? En ze dat te laten doen waar ze aan toe zijn? Positief onderwijs is dé mindset, waarbij je door anders organiseren ruimte creëert om kinderen te laten leren en ontwikkelen vanuit welbevinden! Vanuit persoonlijk meesterschap bouwen we aan een positieve en gezamenlijke mindset van het team zodat de school een ontwikkelplek voor alle betrokkenen wordt.

Kidstool

Het welbevinden van jouw leerlingen

Speciaal voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar heeft Positief Onderwijs Nederland een kidstool ontwikkeld. Het Kinderobservatieweb, hiermee kunnen kinderen zelf op een rij zetten en laten zien hoe  het is gesteld met hun leven en welbevinden. De tool bestaat uit een vragenlijst en een spinnenweb-diagram waarin de uitkomst van de vragen worden weergeven.

Word een positieve school!