Positief
Onderwijs
NEderland

Anders kijken, denken en durven doen!

White paper

Kinderen zijn de toekomst. Daarom is het van belang dat wij het onderwijs en de zorg bieden die zij nodig hebben en die aansluit bij de toekomst waar zij voor staan. In het onderwijs zou voortdurend de vraag centraal moeten staan hoe wij kinderen het beste kunnen helpen bij hun groei en ontwikkeling.

Binnen het onderwijs dringt steeds meer het besef door dat het Passend onderwijs in zijn huidige vorm kinderen onvoldoende biedt. Bovendien vraagt een samenleving die continu en snel verandert en in ontwikkeling is, om kinderen die daar op voorbereid zijn. Wij moeten er dus voor zorgen dat kinderen weerbaar worden en flexibel. 

Word een positieve school!

Kidstool

Speciaal voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar heeft Positief Onderwijs Nederland een kidstool ontwikkeld. Het Kinderobservatieweb, hiermee kunnen kinderen zelf op een rij zetten en laten zien hoe  het is gesteld met hun leven en welbevinden. De tool bestaat uit een vragenlijst en een spinnenweb-diagram waarin de uitkomst van de vragen worden weergeven.